Giao tại Galaxy Long Xuyên...lầu 1 tòa nhà Nguyễn Kim Long Xuyen, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày giao: 20/12/2019 - 07:00:00

Tên sản phẩm: .

Mô tả: Hoa như mẫu.

Nội dung: Visco Joint Stock company - chúc mừng khai trương Galaxy Long Xuyên

Địa chỉ: Galaxy Long Xuyên...lầu 1 tòa nhà Nguyễn Kim Long Xuyen, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp